پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

تماس با ما

آدرس اداره: نوشهر – میدان همافران – بلوار شهید خیریان – کوچه جامی – اداره بهزیستی نوشهر

 

شماره تلفن های اداره

ریاست: ۰۱۱۵۲۳۵۲۴۶۶

فکس ریاست: ۰۱۱۵۲۳۵۳۳۶۱

آمار و فناوری اطلاعات: ۰۱۱۵۲۳۵۸۵۲۰

توانبخشی: ۰۱۱۵۲۳۵۰۰۵۸

حسابداری:۰۱۱۵۲۳۵۰۰۶۴

تلفن گویا: ۳-۰۱۱۵۲۳۵۰۰۶۲

 

شماره های داخلی اداره

ریاست: ۱۰

اجتماعی: ۱۱

توانبخشی: ۱۲

معاونت: ۱۳

پیشگیری: ۱۴

مالی: ۱۵

آمار و بیمه: ۱۶

مشارکت: ۱۷

روابط عمومی و انبار: ۲۶

فناوری اطلاعات:     ۳۵  و  ۲۶