نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

تجلیل مدیر کل بهزیستی مازندران از خشایار قیصری قهرمان مسابقات کشتی جوانان جهان

تجلیل مدیر کل بهزیستی مازندران از خشایار قیصری قهرمان مسابقات کشتی جوانان جهان

 

 

تجلیل مدیر کل بهزیستی مازندران جناب دکتر سید سعید آرام از جوان نوشهری آقای خشایار قیصری توانخواه کم شنوا ،قهرمان مسابقات کشتی جوانان جهان  2016 تهران.
 

 

تجلیل مدیر کل بهزیستی مازندران از خشایار قیصری قهرمان مسابقات کشتی جوانان جهان

 

تجلیل مدیر کل بهزیستی مازندران از خشایار قیصری قهرمان مسابقات کشتی جوانان جهان

 

تجلیل مدیر کل بهزیستی مازندران از خشایار قیصری قهرمان مسابقات کشتی جوانان جهان

 اقدامی