نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

بسمه تعالی

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

در روز یکشنبه به مناسبت ایام فاطمیه درتاریخ 1394/12/16 سرکار خانم میرسلیمی کارشناس امور اجتماعی بهزیستی شهرستان نوشهر به همراه آقای مشایخ مدیر موسسه خیریه امام علی و آقای خزایی کارشناس مشارکت و توانبخشی از سادات تحت پوشش بهزیستی بازدید و دلجویی به عمل آوردند و با اهدا مبالغی از این خانواده ها دلجویی نمودند.

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

 

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

 

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

 

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

 

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

 

بازدید از سادات تحت پوشش به مناسبت ایام فاطمیه

 

نیازی