پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 جلسه شورای اشتغال در شهرستان نوشهر

 
جلسه شورای اداری اشتغال شهرستانهای نوشهر و چالوس با حضور معاون مشارکتهای مردمی جناب آقای علاءالدینی و مدیران عامل بانک استانی و شهرستانی در بهزیستی نوشهر برگزار گردید.

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 

جلسه شورای اشتغال در بهزیستی شهرستان نوشهر

 


نیازی