نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستیبه مناسبت پنجمین روز هفته بهزیستی با حضور عبدالرضا قلندری معاونت توانبخشی بهزیستی مازندران،دکتر شادمان فرماندار نوشهر،آقای شیخ الاسلامی شهردار،آقای بسطامی رییس اداره بهزیستی نوشهر و روسای ادارات بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی عبدالرضا قلندری معاونت بهزیستی مازندران در حاشیه افتتاح بازارچه اشتغال در گفتگو با خبرنگاران افزود با توجه به اینکه ده درصد جامعه را معلولان تشکیل میدهندبرای فراهم آوردن بستر مناسب برای معلولان احتیاج به حمایت همه دستگاهها از جمله شهرداری و دیگر نهادها دارد.

وی افزود سال 1394 چیزی بالغ بر 25 میلیارد وام اشتغال در اختیار این افراد قرارداده شده است.

وی افزود توانمند سازی فقط بر عهده بهزیستی نیست و بهزیستی به عنوان متولی اصلی معلولان با ایجاد چنین بازارچه هایی با همکاری نهادهای دیگراز پتانسیل این قشر توانمند نهایت استفاده را میتواند ببرد.

 


افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی

 

افتتاحیه بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی