نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

افتتاحیه پایگاه اجتماعی موسسه همیاران سلامت وروان باحضور معاونت توانبخشی بهزیستی جناب آقای  قلندری،فرماندار دکتر شادمان ،ریاست اداره جواد بسطامی و روسای تمام ادارات

به گزارش روابط عمومی بهزیستی خانم هاشمی مسوول پیشگیری بهزیستی  نوشهر در حاشیه این مراسم هدف از تشکیل این پایگاه را  پیشگیری ازانواع آسیبهای اجتماعی و آموزش انواع مهارتهای زندگی کنترل خشم،خودآگاهی و ... دانست.

وی ضمن تشکر از مدیرکل و معاونت محترم پیشگیری و ریاست محترم اداره جهت حمایت از تشکیل چنین پایگاهی افزود این پایگاه بتواند به یاری حق تعالی و درپیشگیری از انواع آسیبها گام موثری را بردارد و در بهبود  سلامت روان افراد تاثیرگذار باشد.

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر

 

افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی شهرستان نوشهر