نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهربه مناسبت هفته بهزیستی بازارچه اشتغال عصرروز پنج شنبه در مجتمع خاتم الانبیا بهزیستی نوشهر شروع به کار کرد.

 این بازارچه به مناسبت هفته بهزیستی کار خود را آغاز کرد و انواع محصولات جهت شناسایی ظرفیتهای جامعه هدف بهزیستی عرضه شده است .

مهم‌ترین هدف از برگزاری چنین بازارچه‌هایی کمک به جامعه هدف بهزیستی و ترغیب و تشویق حضور پررنگ مردم در چنین برنامه‌هایی است.

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر

 

آغاز به کار بازارچه اشتغال جامعه هدف بهزیستی نوشهر