نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی نوشهر در مورخ 1395/04/25 به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی در حاشیه نماز جمعه این هفته پایگاه اورژانس اجتماعی با همراهی تامین اجتماعی جهت مشاوره و پاسخگویی به سوالات نمازگزاران و توزیع بروشور مستقر گردید.

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه

 

حضور پایگاه اورژانس اجتماعی در مصلی نماز جمعه