پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

جمع آوری زکات فطریه در روز عید سعید فطر

حضور فعال اداره بهزيستی شهرستان نوشهر در روز عيد سعيد فطر و استقرار صندوق زکات جمع آوری فطريه در پايگاههای سطح شهرستان با حضور مشاور محترم مدیرکل بهزيستی استان در غرب مازندران جناب آقای تقی پور و رياست اداره بهزيستی شهرستان جناب آقای بسطامی در 15 خرداد98

جمع آوری زکات فطریه در روز عید سعید فطر

 

جمع آوری زکات فطریه در روز عید سعید فطر

 

جمع آوری زکات فطریه در روز عید سعید فطر

 

جمع آوری زکات فطریه در روز عید سعید فطر

 

روابط عمومی بهزیستی نوشهر