نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر دوره آموزشی تامین مالی جمعی ویژه کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار کشور ،مازندران،گلستان،سمنان،گیلان و خراسان شمالی با حضور دکتر اقطار رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی بهزیستی کشور و آقای علوی معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مازندران و با حضور فعال کارشناسان مشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان نوشهربه مدت دو روز 18 و 19 دی ماه 97 در مجتمع شهید عظیمی بابلسر برگزار گردید.

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

 

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

 

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

 

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

 

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار