نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

اهدای یخچال توسط خیر و برآوردن آرزوی کودک معلول

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر در پی آرزوی یک کودک معلول برای داشتن یک یحچال در منزل با همت موسسه خیریه هومهر و میلا توسط یکی از خیرین نوشهری برای شادی این خانواده تحت پوشش در واپسین روزهای سال تهیه شد.

اهدای یخچال توسط خیر و برآوردن آرزوی کودک معلول

 

اهدای یخچال توسط خیر و برآوردن آرزوی کودک معلول

 

اهدای یخچال توسط خیر و برآوردن آرزوی کودک معلول