پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

برگزاری دوره پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی در بهزیستی نوشهر

 

بازدید ریاست اداره بهزیستی و کارشناسان از مراکز توانبخشی به مناسبت سومین روز از هفته بهزیستی

بازدید ریاست اداره بهزیستی و کارشناسان از مراکز توانبخشی به مناسبت سومین روز از هفته بهزیستی

 

برگزاری جلسه غربالگری شنوایی کودکان3 تا 5 سال در بهزیستی نوشهر

برگزاری جلسه غربالگری شنوایی کودکان3 تا 5 سال در بهزیستی نوشهر

 

همایش هفته سلامت روان توسط مرکز جامع توانبخشی بیماران اعصاب و روان دکتر قریب برگزار گردید

همایش هفته سلامت روان توسط مرکز جامع توانبخشی بیماران اعصاب و روان دکتر قریب برگزار گردید

 


 

بازدید ریاست اداره بهزیستی از مرکز سالمندان

بازدید ریاست اداره بهزیستی از مرکز سالمندان