پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

برگزاری کارگاه مداخله در بحران خیانت در بهزیستی نوشهر

برگزاری کارگاه مداخله در بحران خیانت در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری همایش دهیاران بخش مرکزی با محوریت کاهش آسیبهای اجتماعی

برگزاری همایش دهیاران بخش مرکزی با محوریت کاهش آسیبهای اجتماعی

 

افتتاح نمایشگاه اعتیاد

افتتاح نمایشگاه اعتیاد

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در بهزیستی نوشهر

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نوشهر در اداره بهزیستی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

برگزاری جلسه بازخورد دبیران طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بهزیستی نوشهر


برگزاری جلسه بازخورد دبیران طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای مشورتی اموراجتماعی بهزیستی با حضور ریاست اداره بهزیستی

برگزاری جلسه شورای مشورتی اموراجتماعی بهزیستی با حضور ریاست اداره بهزیستی

 

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار

 

قبلی بعدی
بالا