پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

بازدید فرماندار نوشهر دکتر صفرنژاد از بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر فرماندار محترم شهرستان نوشهر دکتر صفرنژاد از بهزیستی نوشهر بازدید به عمل آورند و با ریاست اداره و کارکنان به طور صمیمانه به گفتگو نشستند.
جناب دکتر صفرنژاد طی سخنانی خدمت در سازمان بهزیستی را از والاترین خدمات دانستند و با توجه به حوزه کاری وسیع سازمان بهزیستی در خدمات رسانی به قشر آسیب پذیر جامعه برای کارکنان آرزوی موفقیت طلب نمودند.

بازدید فرماندار نوشهر دکتر صفرنژاد از بهزیستی

 

بازدید فرماندار نوشهر دکتر صفرنژاد از بهزیستی

 

بازدید فرماندار نوشهر دکتر صفرنژاد از بهزیستی

 

بازدید فرماندار نوشهر دکتر صفرنژاد از بهزیستی