نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در شهرستان نوشهر با حضور روسای ادارات بهزیستی،کار و تعاون و رفاه اجتماعی،فنی و حرفه ای، تامین اجتماعی،بیمه روستایی عشایری ،بیمارستان تامین اجتماعی و بانکهای رفاه کارگران و توسعه و تعاون در سالن اجتماعات بهزیستی نوشهر برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر