پیام ریاست

نظرسنجی

  نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

افتتاح مسکن خانواده  دارای دو عضو معلول روستایی در نوشهر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی با حضورقلندری معاونت توانبخشی ،علاءالدینی معاون توانمندسازی و مسکن  بهزیستی استان،معاون فرماندار،  رییس اداره و جمعی از مسئولین شهرستان   منزل مسکونی خانواده دارای دو معلول در روستای کشکسرا نوشهرافتتاح شد.

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی

 

افتتاح مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در نوشهر در سومین روز هفته بهزیستی