پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

به صدا درآمدن زنگ هفته بهزیستی در مهد کودک آتیه

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر در روز شنبه تاریخ 1398/4/22  به مناسبت فرارسیدن اولین روز هفته بهزیستی زنگ هفته بهزیستی با حضور آقای اقدامی ریاست اداره و کارشناسان اداره بهزیستی در مهد آتیه نوشهر به صدا درآمد.

به صدا درآمدن زنگ هفته بهزیستی در مهد کودک آتیه

 

به صدا درآمدن زنگ هفته بهزیستی در مهد کودک آتیه