پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان نوشهر به همراه مسوول مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان  به مناسبت هفته قوه قضائیه با ریاست دادگستری شهرستان دیدار نموند. در جریان این دیدار ضمن تبریک هفته قوه قضائیه گزارشی از عملکرد مراکز اورژانس اجتماعی شهرستان ارائه گردید.

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه

 

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه

 

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه