پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه بهزیستی نوشهر و نیروگاه برق غرب مازندران

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر جلسه ای در روز 2 اردیبهشت 98 مابین ریاست اداره بهزیستی نوشهر و مسوولین واحدها و مدیران نیروگاه برق نوشهر حول محور نحوه تعامل و همکاری دو ارگان و همچنین کمک رسانی نیروگاه برق به جامعه هدف بهزیستی برگزار گردید.

برگزاری جلسه بهزیستی نوشهر و نیروگاه برق غرب مازندران

 

برگزاری جلسه بهزیستی نوشهر و نیروگاه برق غرب مازندران

 

برگزاری جلسه بهزیستی نوشهر و نیروگاه برق غرب مازندران

 

برگزاری جلسه بهزیستی نوشهر و نیروگاه برق غرب مازندران

 

برگزاری جلسه بهزیستی نوشهر و نیروگاه برق غرب مازندران