نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر مسکن همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسکن دو معلولی روستایی در منطقه ملکار با حضور فرماندار شهرستان نوشهر،امام جمعه منطقه صلاح الدینکلا و سایر مسوولین شهرستان با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نوشهر افتتاح گردید.

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

 

افتتاح مسکن دو معلولی با حضور فرماندار شهرستان نوشهر در سومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی