نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر،سرکار خانم مرادی مسوول مسکن ستاد بهزیستی استان مازندران،خانم یداللهی کارشناس مسکن بهزیستی ستاد،آقای مهندس مهدیان مسوول مناسب سازی بهزیستی مازندران و خانم یوسف زاده مسوول مسکن بهزیستی نوشهر از روند ساخت مسکن معلولین تحت پوشش بهزیستی نوشهر بازدید به عمل آوردند.

 

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر

 

 

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر

 

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر

 

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر

 

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر

 

بازدید کارشناسان مسکن بهزیستی استان از روند ساخت مسکن بهزیستی نوشهر