پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه هماهنگی به مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی این جلسه در تاریخ 13/4/96  با حضور مسوول مشارکت، مسوول اموراجتماعی بهزیستی، و مسوولین مهدها و مراکز تحت نظارت بهزیستی  شهرستان نوشهر برگزار گردید. دراین جلسه تصمیماتی در خصوص برگزاری هرچه بهتر برنامه های هفته بهزیستی گرفته شد.

برگزاری جلسه هماهنگی به مناسبت هفته بهزیستی

 

برگزاری جلسه هماهنگی به مناسبت هفته بهزیستی

 

برگزاری جلسه هماهنگی به مناسبت هفته بهزیستی

 

برگزاری جلسه هماهنگی به مناسبت هفته بهزیستی