پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

برگزاری مراسم یادبود مرحومه حاجیه خانم فاطمه شهرتاش مادر شهیدان شهرتاش و موسس و بنیانگذار خانه کودکان بی سرپرست با حضور امام جمعه نوشهر،فرماندار نوشهر،معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی مازندران آقای علاء الدینی و جمعی از مسئوولین و روسای ادارات شهر
19/10/95

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

برگزاری مراسم یادبود مادران شهید شهرتاش

 

روابط عمومی بهزیستی نوشهر