نظرسنجی

  نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 به گزارش زوابط عمومی بهزیستی نوشهر نمایشگاه بازارچه خوداشتغالی و توانمندی زنان سرپرست خانوار  امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل محترم امور بانوان و خانواده استانداری مازندران،فرماندار محترم نوشهر،رییس اداره بهزیستی و جمعی از مسوولان در مصلی نوشهر افتتاح گردید.
قابل توجه شهروندان شریف و خیرین و نیکوکاران عزیز
غرفه های نمایشگاه از دست آوردها و آثار هنری و صنایع دستی بانوان کارآفرین،مددجویان تحت پوشش بهزیستی،اعصاب و روان و توانبخشی می باشد که به مدت 3 روز در مصلی شهرستان نوشهراز ساعت 9 الی 16 دائر می باشد.
 همچنین مراسم افتتاحیه نمایشگاه توسط مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی نوشهر اجرا گردید.

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات