پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

افتتاح اشتغال جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی با حضور فرماندار و مسوولین شهرستان


افتتاح اشتغال جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی با حضور فرماندار و مسوولین شهرستان

 

افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار امور بانوان فرمانداری و بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات


افتتاح نمایشگاه بازارچه خود اشتغالی و توانمندی بانوان سرپرست خانوار  امور بانوان فرمانداری  و  بهزیستی با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،فرماندار نوشهرو روسای ادارات

 

همکاری مدیران مهددر آذین بندی نمایشگاه اشتغال و دستاوردهای جامعه هدف

همکاری مدیران مهددر آذین بندی نمایشگاه اشتغال و دستاوردهای جامعه هدف

 

افتتاح نمایشگاه توانمندی معلولین مراکز تحت پوشش به مناسبت روز جهانی معلولین

افتتاح نمایشگاه توانمندی معلولین مراکز تحت پوشش به مناسبت روز جهانی معلولین

 

بازدید کارشناس اشتغال استان از طرحهای خود اشتغالی و کارفرمایی بهزیستی نوشهر

بازدید کارشناس اشتغال استان از طرحهای خود اشتغالی و کارفرمایی بهزیستی نوشهر

 

افتتاح اشتغال جامعه هدف در هفته بهزیستی

افتتاح اشتغال جامعه هدف در هفته بهزیستی

 

اجرای طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی در روستاهای نوشهر

اجرای طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی در روستاهای نوشهر

 

برگزاری جلسه هم اندیشی اشتغال شهرستان نوشهر

برگزاری جلسه هم اندیشی اشتغال شهرستان نوشهر

 

افتتاح نمایشگاه توانمندی های معلولان مرکز باور به مناسبت روز عصای سفید

افتتاح نمایشگاه توانمندی های معلولان مرکز باور به مناسبت روز عصای سفید

 

برگزاری کارگاه آموزشی اشتغال زایی

برگزاری کارگاه آموزشی اشتغال زایی

 

قبلی بعدی
بالا