پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر کارگاه آموزشی دوران بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همت سازمان بهزیستی ویژه مدرسان و روانشناسان آموزش و پرورش غرب استان مازندران به مدت دو روز با حضور ریاست بهزیستی نوشهر و با تدریس خانم طاهری مدرس کارگاه در روزهای 25 و 26 شهریور در سالن اجتماعات بهزیستی نوشهر برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

برگزاری دوره آموزشی مدرسان طرح آموزش بلوغ و نوجوانی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی