پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در بهزیستی نوشهر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر نوشهر در 22 خرداد 1398 با حضور آقای همپا و روسای ادارات و اعضای شورا در بهزیستی نوشهر برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در بهزیستی نوشهر