نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی با حضور جواد بسطامی ریاست اداره بهزیستی نوشهر،جناب آقای کیا مدیریت محترم کمیته امداد انقلاب اسلامی شهرستان نوشهر و پرسنل اداره بهزیستی و مهدهای شهری نوشهر زنگ انقلاب اسلامی نواخته شد.
همچنین در این مراسم ریاست اداره بهزیستی نوشهر از کلیه مهدهای شهری که در برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی همکاری نمودند تقدیر به عمل آوردند.

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی

 

نواختن زنگ انقلاب در اداره بهزیستی نوشهر همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی