نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه شورای مشورتی اموراجتماعی بهزیستی با حضور ریاست اداره بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر با حضور ریاست اداره بهزیستی نوشهر جواد بسطامی در تاریخ 97/9/24جلسه شورای مشورتی امور اجتماعی در مورد چالشها و مشکلات واحد امور اجتماعی برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای مشورتی اموراجتماعی بهزیستی با حضور ریاست اداره بهزیستی

 

برگزاری جلسه شورای مشورتی اموراجتماعی بهزیستی با حضور ریاست اداره بهزیستی