نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار به مدت 3 روز از تاریخ 23 مهر 97 الی 25 مهر توسط خانم دکتر زمانپور با حضور مسئولین امور اجتماعی و کلینیکهای مددکاری غرب مازندران در سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان نوشهر در حال اجرا می باشد.

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار

 

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار

 

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار

 

برگزاری دوره بازآموزی آموزش مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار