نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر جلسه کمیته سطح 3 غرب استان با موضوعیت بررسی پرونده های اموراجتماعی با حضور آقای تقی پور مشاور محترم مدیرکل در غرب استان،آقای بسطامی ریاست اداره بهزیستی نوشهر و مسسولین امور اجتماعی غرب استان در اداره بهزیستی نوشهر برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر

 

برگزاری جلسه کمیته سطح 3 غرب استان در نوشهر