نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه اعتیاد بهزیستی نوشهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی نوشهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 97/4/5نمایشگاه اعتیاد با حضور معاون فرماندار نوشهر،ریاست اداره بهزیستی نوشهر و سایر مسوولین شهرستانی و با استقبال همشهریان و با همت اداره بهزیستی نوشهر افتتاح گردید.

برگزاری نمایشگاه اعتیاد بهزیستی نوشهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

 

برگزاری نمایشگاه اعتیاد بهزیستی نوشهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

 

برگزاری نمایشگاه اعتیاد بهزیستی نوشهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

 

برگزاری نمایشگاه اعتیاد بهزیستی نوشهر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر