پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

سخنان ریاست

 


سخنان ریاست

 

بی‌شک عمده‌ترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی طیف آسیب‌پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت‌های سنگینی را عهده‌دار است. از سویی مسئولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است و از سوی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد که البته در ادامه به برخی از وظایف اصلی این سازمان حمایتی نیز اشاره خواهد شد.

از جمله وظایف بهزیستی

1- حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارایه خدمات مختلف به آن ها  
2- ارایه خدمات مختلف به عموم كودكان و نوجـوانان  
3- حمایت و نگهداری از كودكان و اطفال بی‌سرپرست  
4- ساماندهی، حمایت و نگهداری از كودكان خیـابانی 
5- تجدید تربیت منحرفان اجتماعی  
6- ارایه خدمات‌ مختلف به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب  
7- بـیمه اجـتماعی زنان خانـه‌دار كشور  
8- تأمیــن جهیـزیه مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب‌دیدگان نیازمند  
9- ارایه خدمات درمانی و توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن  
10- حمایت و نگهداری معـلولان غیرقابل توانبـخشی  
11- ساماندهی، حمایت و نگهداری سالمندان نیازمند  
12- ساماندهی، حمایت و نگهداری بیماران روانی مزمن  
13- ارایه خدمات آموزشی به معلولان  
14- خدمات تربیت بدنی و ورزش ویژه معلولان و كم‌توانان  
15- ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به بیماران 
16- پیشگیری از معلولیت‌ها  
17- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (از جمله طلاق ـ‌خودكشی ـ كودك آزاری) 
18- ارایه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی به جامعه  
19- آموزش مهارت‌های زندگی (فردی و اجتماعی) 
20- پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر  
21- درمان و بازتوانی معتادان  
22- ارایه خدمات تخصصی به منظور كاهش آسیب ناشی از اعتیاد  
23- حمایت از معتادان بهبود یافته و توانمند سازی آن ها  
24- تحت‌پوشش قراردادن گروه‌های هدف از نظر بیمه خدمات درمانی  
25- تأمین موجبات و تشویق جلب مشاركت‌ها و فعالیت گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی  
26- صدور پروانه فعالیت برای متقـاضیان تأسـیس مهدكودك، شیرخوارگاه، خانه كودكان بی‌سرپرست، مركز نگهداری كودكان خیابانی، خانه سـلامت دخــتران و زنان، كلینـیك مـددكاری اجتماعی، اورژانـس‌ خدمات اجتماعی، مركز مشاوره اجتمـاعی، مركز مشاوره ژنتیك، مركز توانبخشی روزانه معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن، مراكز توانبخشی و نگـهداری شبانه‌روزی معلولان و سالمـندان، مركز توانـبخـشی و درمانی شبـانه‌روزی بیماران روانی مزمن، مركز درمانـی و بازتــوانی معتـادان، مركز حرفه‌آموزی معلولان و نظارت بر فعالیت آن ها
27- صدور پروانه فعالیت برای متقاضـیان تأسیس انجـمـن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه كه در راسـتای اهداف بهزیستی فعالیت می‌كننـد و نظارت بر فعالیت آن ها  
28- آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای گروه‌های هدف  
29- ایجاد فرصت‌های شغلی برای گروه‌های هدف سازمان و توانمندسازی آن ها  
30- كمك به تأمین مسكن موردنیاز گروه‌های هدف‌ سازمان  
31- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز خدمات بهزیستی در كشور