پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

سالروز عروج ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خکینی (ره) تسلیت باد

سالروز عروج ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خکینی (ره) تسلیت باد 


سالروز عروج ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خکینی (ره) تسلیت باد
رفتی زجهان گر چه ای روح خدا
لیکن علم و مهر تو برپاست هنوز