پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه آموزشی کمکهای اولیه

برگزاری جلسه آموزشی کمکهای اولیه

 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ادارات وابسته به وزارت رفاه در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه بازخورد دبیران طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بهزیستی نوشهر


برگزاری جلسه بازخورد دبیران طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بهزیستی نوشهر

 

برگزاری جلسه مشورتی توانبخشی با حضور ریاست اداره بهزیستی نوشهر

برگزاری جلسه مشورتی توانبخشی با حضور ریاست اداره بهزیستی نوشهر

 

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

برگزاری دوره تامین مالی جمعی با حضور کارشناسان مشارکتهای مردمی منطقه چهار

 

دیدار بازرسین ویژه استانداری از بهزیستی نوشهر

دیدار بازرسین ویژه استانداری از بهزیستی نوشهر

 

بازدید مدیرکل بهزیستی استان مازندران و هیات همراه از مهد بعثت نوشهر

بازدید مدیرکل بهزیستی استان مازندران و هیات همراه از مهد بعثت نوشهر

 

برگزاری نشست خانواده مطهر برای مراکز،مهدها و خانواده های تحت پوشش بهزیستی

برگزاری نشست خانواده مطهر برای مراکز،مهدها و خانواده های تحت پوشش بهزیستی