پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

برگزاری جلسه غربالگری شنوایی کودکان3 تا 5 سال در بهزیستی نوشهر

برگزاری جلسه غربالگری شنوایی کودکان3 تا 5 سال در بهزیستی نوشهر

 

میلاد باسعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود مبارکباد

میلاد باسعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود مبارکباد

 

میلاد باسعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود مبارکباد

 

برگزاری مراسم افتتاحیه کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف گل در نوشهر

برگزاری مراسم افتتاحیه کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف گل در نوشهر

 

حضور رئیس اداره بهزیستی در مراسم زور خانه ای و پهلوانی و تجلیل از معلولین و جانبازان

حضور رئیس اداره بهزیستی در مراسم زور خانه ای و پهلوانی و تجلیل از معلولین و جانبازان