پیام ریاست

نظرسنجی

    نظرشما درباره سایت؟

سایت های پیشنهادی

اهدای یخچال توسط خیر و برآوردن آرزوی کودک معلول

اهدای یخچال توسط خیر و برآوردن آرزوی کودک معلول

 

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

برگزاری بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی

 

کاروان دانش آموزی به مناسبت هفته کارزار مبارزه با مواد مخدر

کاروان دانش آموزی به مناسبت هفته کارزار مبارزه با مواد مخدر

 

بازدید فرماندار نوشهر از نمایشگاه کارزار مبارزه با مواد مخدر و نمایشگاه هنر معلولین

بازدید فرماندار نوشهر از نمایشگاه کارزار مبارزه با مواد مخدر و نمایشگاه هنر معلولین

 

بازدید دادستان نوشهر از نمایشگاه کارزار مبارزه با مواد مخدر بهزیستی

بازدید دادستان نوشهر از نمایشگاه کارزار مبارزه با مواد مخدر بهزیستی

 


 


برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از استعمال مواد مخدر در دومین روز هفته کارزار

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از استعمال مواد مخدر در دومین روز هفته کارزار

 

افتتاحیه نمایشگاه هنر معلولین مرکز توانبخشی رشد نو

افتتاحیه نمایشگاه هنر معلولین مرکز توانبخشی رشد نو

 

افتتاح نمایشگاه کارزار مبارزه با مواد مخدر

افتتاح نمایشگاه کارزار مبارزه با مواد مخدر